سنسور نوری (فوتوسل) - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

سنسور نوری (فتوسل)

یک نمونه از سنسورها، سنسور نوری می‌باشد که به سنسور فتوسل نیز معروف است. سنسورهای فتوسل با اینکه دقت بالایی ندارند، اما قیمت مناسبی دارند . ممکن است دقت اندازه گیری چند فتوسل مشابه، متفاوت باشد. همچنین این سنسورها قادر به تشخیص نور مرئی و مادون قرمز می باشند. جنس اصلی فتوسل‌ها اغلب کادمیوم سولفید […]