سنسور نوری (فتوسل)

یک نمونه از سنسورها، سنسور نوری می‌باشد که به سنسور فتوسل نیز معروف است. سنسورهای فتوسل با اینکه دقت بالایی ندارند، اما قیمت مناسبی دارند . ممکن است دقت اندازه گیری چند فتوسل مشابه، متفاوت باشد. همچنین این سنسورها قادر به تشخیص نور مرئی و مادون قرمز می باشند.

جنس اصلی فتوسلها اغلب کادمیوم سولفید میباشد. اساس کار سنسورهای نوری مقاومت است. هر چه مقاومت بیشتر شود، نور بیشتری را مشاهده کرده است. فتوسلها در واقع مبدل نور به انرژی الکتریکی هستند. در واقع نور تابش الکترومغناطیسی از نوع امواج رادیویی است ، اما با طول موج بسیار کوتاه تر و از این رو فرکانس بسیار بالاتری دارد. تشعشع نور انرژی را حمل میکند و میزان انرژی حمل شده به مربع دامنه موج بستگی دارد. علاوه بر این ، انرژی واحد به فرکانس موج بستگی دارد.

حساسیت فوتوسلها را می توان به دو روش بیان کرد. در روش اول به عنوان خروجی الکتریکی در یک روشنایی معین، با استفاده از اقلام روشنایی در واحدهای lux ، اغلب 50 لوکس و 1000 لوکس شناخته می شود. در روش دیگر، به عنوان یک شکل از قدرت در سلول هر سانتی‌متر ‌مربع از منطقه حساس، مقداری که به عنوان تابش شناخته می‌شود.

از مهم ترین مشکلات فتوسل ها، حساسیت آنها به نورهای دیگر است. اگر سنسور در فضایی قرار گیرد، که نور معمولی یا تاریک وجود نداشته باشد به شدت تحت تاثیر نورهای محیط خود قرار میگیرید. این امر سبب اختلال در پاسخ گویی فوتوسلها می شود.

سنسور نوری (فوتوسل) - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

سنسور نوری

کاربردهای سنسور نوری

 

فتوسل‌ها کاربرد زیادی در صنایع دارند. به طور مثال سنسورهای تشخیص دود، لامپ‌هایی که به طور اتوماتیک در شب روشن میشود و در روز خاموش میشوند. همچنین سنسور های چشمی آسانسور، سنسورهای تشخیص دود، سلول های خورشیدی و

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند * نام شما

سنسور نوری (فتوسل)

یک نمونه از سنسورها، سنسور نوری می‌باشد که به سنسور فتوسل نیز معروف است. سنسورهای فتوسل با اینکه دقت بالایی ندارند، اما قیمت مناسبی دارند . ممکن است دقت اندازه گیری چند فتوسل مشابه، متفاوت باشد. همچنین این سنسورها قادر به تشخیص نور مرئی و مادون قرمز می باشند.

جنس اصلی فتوسلها اغلب کادمیوم سولفید میباشد. اساس کار سنسورهای نوری مقاومت است. هر چه مقاومت بیشتر شود، نور بیشتری را مشاهده کرده است. فتوسلها در واقع مبدل نور به انرژی الکتریکی هستند. در واقع نور تابش الکترومغناطیسی از نوع امواج رادیویی است ، اما با طول موج بسیار کوتاه تر و از این رو فرکانس بسیار بالاتری دارد. تشعشع نور انرژی را حمل میکند و میزان انرژی حمل شده به مربع دامنه موج بستگی دارد. علاوه بر این ، انرژی واحد به فرکانس موج بستگی دارد.

حساسیت فوتوسلها را می توان به دو روش بیان کرد. در روش اول به عنوان خروجی الکتریکی در یک روشنایی معین، با استفاده از اقلام روشنایی در واحدهای lux ، اغلب 50 لوکس و 1000 لوکس شناخته می شود. در روش دیگر، به عنوان یک شکل از قدرت در سلول هر سانتی‌متر ‌مربع از منطقه حساس، مقداری که به عنوان تابش شناخته می‌شود.

از مهم ترین مشکلات فتوسل ها، حساسیت آنها به نورهای دیگر است. اگر سنسور در فضایی قرار گیرد، که نور معمولی یا تاریک وجود نداشته باشد به شدت تحت تاثیر نورهای محیط خود قرار میگیرید. این امر سبب اختلال در پاسخ گویی فوتوسلها می شود.

سنسور نوری (فوتوسل) - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

سنسور نوری

کاربردهای سنسور نوری

 

فتوسل‌ها کاربرد زیادی در صنایع دارند. به طور مثال سنسورهای تشخیص دود، لامپ‌هایی که به طور اتوماتیک در شب روشن میشود و در روز خاموش میشوند. همچنین سنسور های چشمی آسانسور، سنسورهای تشخیص دود، سلول های خورشیدی و