کویل ، سیم پیچ یا بوبین ها - بوبین یک لایه منظم - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین سولونویید

در این مبحث نحوه محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین سولونویید را بررسی می‌کنیم. جهت آشنایی با بوبین و ساخت سفارشی آن بر اساس ولتاژ و توان مدنظر شما می توانید به محصول ساخت بوبین سفارشی مراجعه کنید. همچنین جهت تغییر ولتاژ بوبین به ولتاژ مدنظرتان و استخراج فرمول ساخت بوبین، با مشاوران فنی در شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس در ارتباط باشید.

وقتی که از یک سیم جریان الکتریکی عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. درسیم‌پیچ اگر انگشت شصت دست راست در جهت جریان باشد، چهار انگشت جهت میدان را نشان می‌دهد.

هسته‌ی مغناطیسی درون سیم‌پیچ باعث می‌شود که اتلاف میدان به حداقل برسد. و در نتیجه سبب قوی‌تر شدن میدان مغناطیسی در بوبین سولونویید می‌شود. حتی خود غلاف دور بوبین سولونویید نیز این میدان را تقویت می‌کند.

اگر جریان ثابت باشد ولتاژ ثابت، میدان مغناطیسی ثابت خواهد بود و لذا ولتاژی در دو سر هادی القا نمی‌شود. اما اگر ولتاژ تغییر کند، شدت میدان مغناطیسی متعاقبا تغییر خواهد کرد.

چوک CHOKE چیست؟

 

سیم‌پیچ‌های دارای هسته‌ی مغناطیسی و تعداد دور استاندارد را چوک می‌نامیم.

اندوکتانس سیم پیچ چیست؟

 

مهم‌ترین خصوصیت یک سیم‌پیچ اندوکتانس سیم‌پیچ است. مقدار آن وابسته به جنس هسته، تعداد دور سیم‌پیچ و سطح مقطع سیم‌پیچ استاندوکتانس نشان می‌دهد که به ازای یک آمپر در ثانیه تغییردر جریان چند ولت سیم‌پیچ القا می‌شود.

فرمول محاسبه اندوکتانس - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه- شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

مراحل اجرای پیچیدن بوبین سولونویید

 

  • انتخاب ابعاد قرقره موجود متناسب با فضای موجود

  • قطر سیم رامتاسب با حریان عبوری از آن محاسبه کنید

چون سطح سیم لاکی با سطح مقطع دایره‌ای برای پیچیدن بوبین به کار می‌رود. برای محاسبه قطر سیم از چگالی جریان استفاده می‌کنیم.

محاسبه‌ ی تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه

 

مقدار جریان عبوری از واحد سطح

فرمول محاسبه مقدار جریان عبوری از واحد سطح در بوبین تک لایه - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

اگر قطر سیم مورد استفاده در بوبین را d در نظر بگیریم.

فرمول قطر سیم مورد استفاده در بوبین - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین-شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

مقادیر j متناسب با توان بوبین انتخاب می‌شود.

فرمول مقادیر j متناسب با توان بوبین

چون توان بوبین‌ها معمولی کم است. اینجا جریان 4A/(mm2) در نظر بگیریم.

برای محاسبه یک بوبین با هسته‌ی هوا از این فرمول استفاده می‌کنیم.

فرمول محاسبه یک بوبین با هسته‌ی هوا - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

در اینجا N تعداد دورسیم پیچ و l طول سیم پیچ، D قطر سیم‌پیچ می‌شود، این فرمول برای یک بوبین یک لایه‌ی منظم است.

کویل ، سیم پیچ یا بوبین ها - بوبین یک لایه منظم - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین- شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

بوبین یک لایه منظم

برای ساخت بوبین سولونویید از چه نوع سیمی استفاده می‌شود؟

 

برای ساخت بوبین سولونویید از سیم لاکی استفاده می‌شود. این نوع سیم‌ها کاملا شبیه سیم‌های معمولی است، اما انتخاب سیم قوی با گرید بالا ، برای تحمل دما در بوبین سولونویید بسیار مهم است. بعد از پایان ساخت یک بوبین عایق کاری آن برای آسیب نرسیدن به سیم‌ها بسیار مهم است. در پروسه‌ی ساخت یک بوبین میزان ولتاژ، جریان و توان خروجی باید به دقت بررسی شود.

 

1 نظر

پاسخ دهیدآدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند * نام شما

کویل ، سیم پیچ یا بوبین ها - بوبین یک لایه منظم - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین سولونویید

در این مبحث نحوه محاسبه تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین سولونویید را بررسی می‌کنیم. جهت آشنایی با بوبین و ساخت سفارشی آن بر اساس ولتاژ و توان مدنظر شما می توانید به محصول ساخت بوبین سفارشی مراجعه کنید. همچنین جهت تغییر ولتاژ بوبین به ولتاژ مدنظرتان و استخراج فرمول ساخت بوبین، با مشاوران فنی در شرکت سپهر صنعت مبتکر فارس در ارتباط باشید.

وقتی که از یک سیم جریان الکتریکی عبور کند، میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. درسیم‌پیچ اگر انگشت شصت دست راست در جهت جریان باشد، چهار انگشت جهت میدان را نشان می‌دهد.

هسته‌ی مغناطیسی درون سیم‌پیچ باعث می‌شود که اتلاف میدان به حداقل برسد. و در نتیجه سبب قوی‌تر شدن میدان مغناطیسی در بوبین سولونویید می‌شود. حتی خود غلاف دور بوبین سولونویید نیز این میدان را تقویت می‌کند.

اگر جریان ثابت باشد ولتاژ ثابت، میدان مغناطیسی ثابت خواهد بود و لذا ولتاژی در دو سر هادی القا نمی‌شود. اما اگر ولتاژ تغییر کند، شدت میدان مغناطیسی متعاقبا تغییر خواهد کرد.

چوک CHOKE چیست؟

 

سیم‌پیچ‌های دارای هسته‌ی مغناطیسی و تعداد دور استاندارد را چوک می‌نامیم.

اندوکتانس سیم پیچ چیست؟

 

مهم‌ترین خصوصیت یک سیم‌پیچ اندوکتانس سیم‌پیچ است. مقدار آن وابسته به جنس هسته، تعداد دور سیم‌پیچ و سطح مقطع سیم‌پیچ استاندوکتانس نشان می‌دهد که به ازای یک آمپر در ثانیه تغییردر جریان چند ولت سیم‌پیچ القا می‌شود.

فرمول محاسبه اندوکتانس - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه- شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

مراحل اجرای پیچیدن بوبین سولونویید

 

  • انتخاب ابعاد قرقره موجود متناسب با فضای موجود

  • قطر سیم رامتاسب با حریان عبوری از آن محاسبه کنید

چون سطح سیم لاکی با سطح مقطع دایره‌ای برای پیچیدن بوبین به کار می‌رود. برای محاسبه قطر سیم از چگالی جریان استفاده می‌کنیم.

محاسبه‌ ی تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه

 

مقدار جریان عبوری از واحد سطح

فرمول محاسبه مقدار جریان عبوری از واحد سطح در بوبین تک لایه - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین تک لایه - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

اگر قطر سیم مورد استفاده در بوبین را d در نظر بگیریم.

فرمول قطر سیم مورد استفاده در بوبین - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین-شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

مقادیر j متناسب با توان بوبین انتخاب می‌شود.

فرمول مقادیر j متناسب با توان بوبین

چون توان بوبین‌ها معمولی کم است. اینجا جریان 4A/(mm2) در نظر بگیریم.

برای محاسبه یک بوبین با هسته‌ی هوا از این فرمول استفاده می‌کنیم.

فرمول محاسبه یک بوبین با هسته‌ی هوا - شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

در اینجا N تعداد دورسیم پیچ و l طول سیم پیچ، D قطر سیم‌پیچ می‌شود، این فرمول برای یک بوبین یک لایه‌ی منظم است.

کویل ، سیم پیچ یا بوبین ها - بوبین یک لایه منظم - تعداد دور سیم‌پیچ در بوبین- شرکت سپهر صنعت مبتکر پارس

بوبین یک لایه منظم

برای ساخت بوبین سولونویید از چه نوع سیمی استفاده می‌شود؟

 

برای ساخت بوبین سولونویید از سیم لاکی استفاده می‌شود. این نوع سیم‌ها کاملا شبیه سیم‌های معمولی است، اما انتخاب سیم قوی با گرید بالا ، برای تحمل دما در بوبین سولونویید بسیار مهم است. بعد از پایان ساخت یک بوبین عایق کاری آن برای آسیب نرسیدن به سیم‌ها بسیار مهم است. در پروسه‌ی ساخت یک بوبین میزان ولتاژ، جریان و توان خروجی باید به دقت بررسی شود.