روش تست خرابی وریستور

در این مقاله با وریستور آشنا می‌شویم. کاربرد وریستور در مدار را بررسی می‌کنیم. و روش تست خرابی وریستور در مدار را آموزش میبینیم. معرفی وریستور و کاربرد‌های آن وریستور در حقیقت یک قطعه ی محافظتی در مدار است. که در عادی به دلیل اینکه مقاومت آن بی نهایت است هیچ کاری در مدار انحام […]