آموزش نصب اسکنر شعله اسپین

 آموزش نصب اسکنر شعله اسپین   در مقاله ی قبلی راجع به انواع دتکتور شعله صحبت کرده بودیم.  در این مقاله آموزش نصب اسکنر شعله اسپین را با یکدیگر فرا میگیریم. در هر صنعتی که با آتش سرو کار دارد، یا اینکه برای عمل آوری موارد اولیه و تولید محصول گرما تولید کند، قطعا به […]

دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره و بویلر؟

بگذارید در ابتدا انواع سنسور تشخیص شعله ی صنعتی (دتکتور شعله) را نام ببریم. سنسور تشخیص شعله مادون قرمز IR سنسور تشخیص شعله فرابنفش UV سنسور تشخیص شعله UV/IR سنسور تشخیص شعله 3IR اینکه خوراک کوره ی شما چه موادی هستند تاثیر مستقیمی در انتخاب دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره یا بویلر شما خواهد […]

سنسور تشخیص شعله فرابنفش

در مقالات قبل به سنسور شعله بین مادون قرمز پرداختیم. سنسور شعله UV (دتکتور شعله فرابنفش)  برای دستگاه هایی که سوخت آن ها فقط هیدروکربن و و هیدروژن است بسیار مناسب است. به خاطر اینکه نوری که از سوختن این شعله ها ایجاد میشود UV است و بسیار بزرگ تر از رنج IR است. سنسور […]