سنسور چیست؟ اهمیت و کاربرد آن‌ در صنعت

سنسور‌ها  یا حسگرها، قطعات ریز اما بسیار پر اهمیت در صنعت هستند. قطعاتی که اطلاعات دقیقی را از محیط پیرامون به ما گزارش می‌دهند. با انواع سنسور و کاربرد آن در اینجا آشنا می‌شویم. دنیای سنسورها (حسگرها) دنیای متنوع و بزرگی است. هر کدام از این سنسورها مسولیت خاصی را به عهده دارند. ما روزانه چه […]