سنسور نوری (فتوسل)

یک نمونه از سنسورها، سنسور نوری می‌باشد که به سنسور فتوسل نیز معروف است. سنسورهای فتوسل با اینکه دقت بالایی ندارند، اما قیمت مناسبی دارند . ممکن است دقت اندازه گیری چند فتوسل مشابه، متفاوت باشد. همچنین این سنسورها قادر به تشخیص نور مرئی و مادون قرمز می باشند. جنس اصلی فتوسل‌ها اغلب کادمیوم سولفید […]