سنسور تشخیص شعله فرابنفش

در مقالات قبل به سنسور شعله بین مادون قرمز پرداختیم. سنسور شعله UV (دتکتور شعله فرابنفش)  برای دستگاه هایی که سوخت آن ها فقط هیدروکربن و و هیدروژن است بسیار مناسب است. به خاطر اینکه نوری که از سوختن این شعله ها ایجاد میشود UV است و بسیار بزرگ تر از رنج IR است. سنسور […]