چشمی آسانسور کجاست ؟

شاید این سوال برای شما نیز پیش آمده باشد که چشمی آسانسور کجاست ؟ آسانسور سنسورهای مختلفی دارد. به عنوان مثال سنسور طبقات آسانسور که کابین را در طبقه‌ی انتخابی شما نگه می‌دارد. سنسور طبقات آسانسور در کابین مشخص نیست و بیرون کابین در چارچوب های آسانسور قراردارد. سنسور دیگر، فوتوسل چشمی آسانسور یا فوتوسل […]