سنسور PIR

سنسور PIR چیست؟  وظیفه ی سنسورهای PIR  تشخیص و مقایسه اشعه مادون قرمزی است که برای آن سنسور تعریف شده است. در واقع سنسور مادون قرمز با تغییرات حرارت اجسام کار می کند. وقتی فرد یا شی ای در مقابل سنسور مادون قرمز قرار بگیرد، درجه‌ی حرارت آن قسمت بسته به گرم بودن یا سرد […]

دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره و بویلر؟

بگذارید در ابتدا انواع سنسور تشخیص شعله ی صنعتی (دتکتور شعله) را نام ببریم. سنسور تشخیص شعله مادون قرمز IR سنسور تشخیص شعله فرابنفش UV سنسور تشخیص شعله UV/IR سنسور تشخیص شعله 3IR اینکه خوراک کوره ی شما چه موادی هستند تاثیر مستقیمی در انتخاب دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره یا بویلر شما خواهد […]