دیود تونلی چیست؟

دیود تونلی چیست ؟ دیود تونلی یک دیود اتصال p-n است که به شدت دوپ شده است. دیود تونل مقاومت منفی نشان می دهد. هنگامی که مقدار ولتاژ افزایش می یابد، جریان مستقیم کاهش می یابد. دیود تونل بر اساس اثر تونل کار می کند. اثر تونل‌زنی بر اساس علم مکانیک کوانتوم می باشد.   […]