سنسور تشخیص شعله (اسکنر شعله برند اسپید)- شرکت سپهر صنعت مبتکر پارساسپید

آموزش نصب اسکنر شعله اسپین

 آموزش نصب اسکنر شعله اسپین   در مقاله ی قبلی راجع به انواع دتکتور شعله صحبت کرده بودیم.  در این مقاله آموزش نصب اسکنر شعله اسپین را با یکدیگر فرا میگیریم. در هر صنعتی که با آتش سرو کار دارد، یا اینکه برای عمل آوری موارد اولیه و تولید محصول گرما تولید کند، قطعا به […]

سنسور مادون قرمز

دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره و بویلر؟

بگذارید در ابتدا انواع سنسور تشخیص شعله ی صنعتی (دتکتور شعله) را نام ببریم. سنسور تشخیص شعله مادون قرمز IR سنسور تشخیص شعله فرابنفش UV سنسور تشخیص شعله UV/IR سنسور تشخیص شعله 3IR اینکه خوراک کوره ی شما چه موادی هستند تاثیر مستقیمی در انتخاب دتکتور شعله مادون قرمز مناسب کوره یا بویلر شما خواهد […]