دیود جریان متناوب

همه ی ما با دیود ها در مدار های DC آشناییم اما اینجا میخواهیم قطعه جالبی را به شما معرفی کنیم که در واقع دیود در مدار های AC  است. قطعه که دیاک نام دارد دیود جریان متناوب است. در این مقاله  می آموزیم دیاک چیست و روش تست دیاک را فرامیگیریم. با ما همراه […]