نحوه ی شکستن تیغ کاتر

همه ی ما برای یک کار صنعتی یا حتی ساختن یک کاردستی معمولی، کاتر به دست شده ایم. ممکن است پس از استفاده از کاتر به مرور تیعه آن کُند  یا یک تکیه از آن بریده شود. در اینجا نحوه ی شکستن تیغ کارتر را یاد می گیریم. نحوه ی شکستن تیغ کاتر چکونه کاتر […]