روش تست رگولاتور lm2576

رگولاتور چیست روش تست رگولاتور رگولاتور یک قطعه الکترونیکی است که وظیفه آن تنظیم ولتاژ مورد نیاز در مدار است. به این صورت که ولتاژ کاررگولاتور را ما تامین میکنیم. و رگولاتور ولتاژدریافتی را به خروجی اسمی خودش تبدیل میکند. انتخاب رگولاتور بر اساس ولتاژ تغذیه هر بخشی از مدار می بایست توسط  توسط طراح […]