روش تبدیل NPN به رله

تبدیل NPN به رله در این مقاله  تبدیل NPN به رله را با رسم شماتیک فرا می‌گیریم. یک مدار سوئیچ رله معمولی دارای سیم پیچ است. که توسط یک سوئیچ ترانزیستور NPN ، TR1 بسته به سطح ولتاژ ورودی نشان داده می شود. وقتی ولتاژ پایه ترانزیستور صفر (یا منفی) باشد، ترانزیستور قطع شده و […]